Dirk STOOP, Notaris te Antwerpen (Linkeroever)

 

Dirk STOOP

Notaris te Antwerpen (Linkeroever)

 

Notaris Dirk Stoop

Blancefloerlaan 101
2050 Antwerpen
Tel. (03) 210.91.70
Fax. (03) 210.91.78

BV BVBA
BTW BE 0899286109
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cvba

Op vermelde uren kan u op kantoor terecht om stukken af te geven of info te wisselen met de medewerkers. Om de notaris te zien maakt u een afspraak.

...
 

24 september 2018

Sinds 1 september 2018 kunnen erflaters en erfgenamen, onder strikte voorwaarden, erfovereenkomsten opstellen. Betekent dit dat ouders nu op voorhand hun goederen kunnen verdelen onder hun kinderen?

Het antwoord is nee. Een ‘globale’ erfovereenkomst is een overeenkomst tussen (op zijn minst) enerzijds de vader en de moeder (of een van hen) en anderzijds al hun vermoedelijke erfgenamen in rechte lijn (kinderen, kleinkinderen…).
Zo’n overeenkomst heeft als doel om het bestaan vast te stellen van een evenwicht tussen de kinderen (of ruimer erfgenamen in rechte lijn), rekening houdend met schenkingen, voordelen waarvan de erfgenamen genieten of hebben kunnen genieten en rekening houdend met hun situaties.

Dat evenwicht is van belang om toekomstige conflicten te vermijden. Schenkingen worden, in principe, immers toegerekend op het erfdeel van het kind die de schenking heeft ontvangen. Dit geldt niet voor alle genoten voordelen, waardoor er op het moment dat de nalatenschap openvalt, wel eens wat wrevel zou kunnen ontstaan tussen broers en/of zussen.

Een voorbeeld kan het nut van een erfovereenkomst duidelijk maken:
Marie heeft kunnen genieten van dure studies in het buitenland. Pieter daarentegen, heeft van zijn vader een schenking ontvangen. Het financieel voordeel dat Marie haalt uit de dure studies zal niet worden verrekend bij overlijden van de ouders. Enkel schenkingen in de strikte zin moeten worden verrekend in de nalatenschap. Pieter zal de invloed van zijn eerder ontvangen schenking wél voelen wanneer hij erft; de schenking wordt verrekend bij het bepalen van zijn erfdeel. Dit zou kunnen zorgen voor een situatie waarbij Pieter zich benadeeld voelt op het moment van de verdeling van de nalatenschap. Met een globale erfovereenkomst wordt het voor de ouders en de kinderen mogelijk om af te spreken dat de schenking en de dure studies elkaar “compenseren”.

Door het op voorhand eens te zijn over het bestaan van een evenwicht tussen de kinderen wordt de discussie over verrekeningen vermeden op het moment van de verdeling van de nalatenschap. Noch het voordeel dat voortvloeit uit de financiering van de studies, noch de schenking zullen in het kader van de nalatenschap van de ouders tussen de kinderen verrekend moeten worden.

Het voorbeeld haalt “dure studies” aan, maar het kan in de praktijk gaan om allerlei zaken: verbouwingen waar de ouders aan hebben meegeholpen, ouders die jaren aan een stuk op de kleinkinderen hebben gebabysit…
Dankzij globale erfovereenkomsten kunnen de erfgenamen dus de tellers weer op nul zetten. De erfovereenkomst heeft echter NIET als bedoeling om via een overeenkomst goederen te gaan verdelen tussen de kinderen.

Bron: Fednot

19 september 2018

Nieuw huwelijksvermogensrecht van toepassing sinds 1 september 2018! Wat zijn de gevolgen als je getrouwd bent?
U krijgt het antwoord in onze tip van de week.

Bron: Fednot

18 september 2018

Informatie- en communicatietechnologieën transformeren onze manier van leven, werken en omgaan met elkaar. Ze maken ons doen en laten een stuk makkelijker, met handige apps om ons leven te organiseren. Maar tegelijk ontstaan nieuwe uitdagingen. Met ‘Mijn leven online. Mogelijkheden en valkuilen’ publiceren de Koning Boudewijnstichting en de Federatie van het Notariaat (Fednot) een praktische gids die surfers en swipers op weg zet.

 

Bron: Fednot

 

Filip DE KEERSMAECKER
Licentiaat in het notariaat

filip.dekeersmaecker(plaats the 'at' sign hier)notarisstoop.be
Tel. 03/210.91.76

Steffi Verschoren
Notarieel medewerker

steffi.verschoren(plaats the 'at' sign hier)notarisstoop.be

Elisabeth Huyskens
Master in de rechten
Erkend bemiddelaar

elisabeth.huyskens(plaats the 'at' sign hier)notarisstoop.be

Kaya De Winter
Master in de rechten

kaya.dewinter(plaats the 'at' sign hier)notarisstoop.be

Eva Rotthier
Notarieel medewerkster

eva.rotthier(plaats the 'at' sign hier)notarisstoop.be

Gergana Dinova
Notarieel medewerkster

gergana.dinova(plaats the 'at' sign hier)notarisstoop.be

 
Master notariaat of rechten 17 september 2018

Voltijds

Functieomschrijving:

Naargelang uw ervaring zal u meteen volgende taken op u nemen of daarin groeien:

 • u ontvangt cliënten, analyseert hun behoeften en beantwoordt hun vragen, u werkt oplossingen uit op maat van cliënt
 • u kijkt compromissen na;
 • u verwerkt en evalueert de resultaten van opzoekingen, de ontvangen attesten en noodzakelijke documenten in het dossier en stuurt tijdig bij waar nodig;
 • u bent de eindverantwoordelijke van het dossier: vervult alle formaliteiten voor het verlijden van de akte, steeds de wettelijke termijnen respecterend of stuurt collega’s daartoe;
 • u berekent de aktekosten, met inbegrip van de registratiebelasting, maakt de afrekeningen voor partijen op en zorgt dat deze hen tijdig bezorgd worden samen met het akte-ontwerp;
 • u begeleidt waar nodig de afhandeling  van het dossier na het verlijden van de akte.
 • daarbij waakt u in samenspraak met de notaris  over de concrete toepassing van nieuwe wetgeving in het dossierbeheer en past modellen aan waar nodig;
 • u bent de contactpersoon van cliënten in geval van probleemsituaties, u tracht problemen te voorkomen.;
 • u werkt in alle rechtstakken,  waarbij rekening wordt gehouden met uw concrete voorkeursmateries;

Werkomgeving:

 • Dynamisch notariaat in Antwerpen, waar alle notariële materies worden behandeld;
 • Het kantoor ligt nabij van het openbaar vervoer.
 • Op het kantoor werkt een jonge groep van collega’s, welke uitkijkt naar de versterking van het bestaande team met een gemotiveerd collega. 

Wij vragen:

 • u bent gepassioneerd door de wet en het juridische en wenst de regels optimaal toe te passen ten behoeve van onze cliënten;
 • u werkt stipt en binnen het tijdskader dat vooropgesteld wordt;
 • u wil cliënten helpen en proactief en met de glimlach telefonisch of persoonlijk advies geven aan cliënten.
 • u tracht de behoeften en noden van de cliënt te achterhalen om op beste manier te helpen;
 • u wil zich zelf bijscholen in juridische en andere aspecten via opleiding en zelfstudie en deze verworven kennis delen met collega’s,
 • u bent master in de rechten of in het notariaat
 • Nederlands is uw moedertaal  en u heeft een basiskennis Frans.
 • u bent vertrouwd met het gebruiken van IT-toepassingen
 • u heeft bij voorkeur een reeds een eerste relevante juridische beroepservaring;

Wij bieden:

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur,
 • Degelijke verloning, groepsverzekering en hospitalisatieverzekering,
 • Mogelijkheid tot permanente vorming;
 • Werk in een dynamisch kantoor met goede sfeer tussen de collega’s, zonder afstand met de notaris.
 • Kans tot relevante opleiding en bijscholing,  goede verloning met sociale voordelen boven het CAO naargelang ervaring, doorgroeimogelijkheden, eventueel een associatie;
 • Uurrooster bespreekbaar

Geïnteresseerd?  Stuur uw motivatiebrief met CV naar Dirk Stoop; dirk.stoop@notarisstoop.be

Tel 03/210.91.70

 Afdrukken

Master notariaat of rechten

17 september 2018

Voltijds

Functieomschrijving:

Naargelang uw ervaring zal u meteen volgende taken op u nemen of daarin groeien:

 • u ontvangt cliënten, analyseert hun behoeften en beantwoordt hun vragen, u werkt oplossingen uit op maat van cliënt
 • u kijkt compromissen na;
 • u verwerkt en evalueert de resultaten van opzoekingen, de ontvangen attesten en noodzakelijke documenten in het dossier en stuurt tijdig bij waar nodig;
 • u bent de eindverantwoordelijke van het dossier: vervult alle formaliteiten voor het verlijden van de akte, steeds de wettelijke termijnen respecterend of stuurt collega’s daartoe;
 • u berekent de aktekosten, met inbegrip van de registratiebelasting, maakt de afrekeningen voor partijen op en zorgt dat deze hen tijdig bezorgd worden samen met het akte-ontwerp;
 • u begeleidt waar nodig de afhandeling  van het dossier na het verlijden van de akte.
 • daarbij waakt u in samenspraak met de notaris  over de concrete toepassing van nieuwe wetgeving in het dossierbeheer en past modellen aan waar nodig;
 • u bent de contactpersoon van cliënten in geval van probleemsituaties, u tracht problemen te voorkomen.;
 • u werkt in alle rechtstakken,  waarbij rekening wordt gehouden met uw concrete voorkeursmateries;

Werkomgeving:

 • Dynamisch notariaat in Antwerpen, waar alle notariële materies worden behandeld;
 • Het kantoor ligt nabij van het openbaar vervoer.
 • Op het kantoor werkt een jonge groep van collega’s, welke uitkijkt naar de versterking van het bestaande team met een gemotiveerd collega. 

Wij vragen:

 • u bent gepassioneerd door de wet en het juridische en wenst de regels optimaal toe te passen ten behoeve van onze cliënten;
 • u werkt stipt en binnen het tijdskader dat vooropgesteld wordt;
 • u wil cliënten helpen en proactief en met de glimlach telefonisch of persoonlijk advies geven aan cliënten.
 • u tracht de behoeften en noden van de cliënt te achterhalen om op beste manier te helpen;
 • u wil zich zelf bijscholen in juridische en andere aspecten via opleiding en zelfstudie en deze verworven kennis delen met collega’s,
 • u bent master in de rechten of in het notariaat
 • Nederlands is uw moedertaal  en u heeft een basiskennis Frans.
 • u bent vertrouwd met het gebruiken van IT-toepassingen
 • u heeft bij voorkeur een reeds een eerste relevante juridische beroepservaring;

Wij bieden:

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur,
 • Degelijke verloning, groepsverzekering en hospitalisatieverzekering,
 • Mogelijkheid tot permanente vorming;
 • Werk in een dynamisch kantoor met goede sfeer tussen de collega’s, zonder afstand met de notaris.
 • Kans tot relevante opleiding en bijscholing,  goede verloning met sociale voordelen boven het CAO naargelang ervaring, doorgroeimogelijkheden, eventueel een associatie;
 • Uurrooster bespreekbaar

Geïnteresseerd?  Stuur uw motivatiebrief met CV naar Dirk Stoop; dirk.stoop@notarisstoop.be

Tel 03/210.91.70

 Afdrukken
 
 

Immo

Uit de hand verkoop € 150.000

Grond
Tashorik
2870 Breendonk

Uit de hand verkoop € 215.000

Appartement
Schuurveldlaan 41
2610 Wilrijk

Uit de hand verkoop € 145.000

Appartement
Zwijndrechtsestraat 41-43
2070 Burcht

Uit de hand verkoop € 160.000

Appartement
Frans Van Heymbeecklaan 4
2100 Deurne

Uit de hand verkoop € 229.000

Huis
Krijgsbaan 343
2070 Burcht

Uit de hand verkoop € 270.000

Huis
Zwijndrechtsestraat 134
2070 Burcht

Uit de hand verkoop € 167.000

Appartement
De Francqueslei 101
2100 Deurne

no image
Uit de hand verkoop € 17.000

Garage
August Vermeylenlaan 19
2050 Antwerpen

Uit de hand verkoop € 135.000

Huis
Voorthoek 305/306W
9190 Stekene

no image
Uit de hand verkoop € 16.000

Garage
August Vermeylenlaan 15
2050 Antwerpen

Uit de hand verkoop € 159.000

Appartement
Halewijnlaan 53
2050 Antwerpen

Uit de hand verkoop € 190.000

Appartement
Galgenweellaan 48
2050 Antwerpen

 
 
 

Notaris Dirk Stoop

Blancefloerlaan 101
2050 Antwerpen
Tel. (03) 210.91.70
Fax. (03) 210.91.78

BV BVBA
BTW BE 0899286109
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

Openingsuren
 

Ons kantoor is momenteel gesloten

M 09:00 >  13:00   13:30 > 17:00  
D 09:00 >  13:00   13:30 > 17:00  
W 09:00 >  13:00   13:30 > 17:00  
D 09:00 >  13:00   13:30 > 17:00  
V 09:00 >  13:00   13:30 > 17:00  
Z gesloten  
Historiek Route

Routebeschrijving

Komende van de Ring rond Antwerpen, rijdend in de richting Gent, afslag Antwerpen-Linkeroever nemen (Gazet van Antwerpen).
Aan de verkeerslichten rechts afslaan (Blancefloerlaan).

Tram stopt voor de deur

Historiek

Opvolger van:
Meester Jos De Loose

Verlofperiodes